Manufacturing Address

Shan Xia Zhuang Village,Ji Shi Gang Town,Yin Zhou District, Ningbo.Zhejiang,China

Contact us Anytime

Tel:86-574-8800-3003 86-574-8800-3256
Fax:86-574-8802-9072

Write Some Words

E-mail:info@workrite.com.cn Web:https://www.workrite.com.cn

Message